Saturday, December 22, 2012

ผ้าป่าอาชีวศึกษามหาสารคาม ปลายปี 2555

อาจารย์ ดร.สมานชัย สุวรรณอำไพ แจ้งข่าวมาว่า ได้ไปประชุมเรื่องการทอดผ้าป่าการศึกษามา แจ้งว่าทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดทอดผ้าป่าสามัคคีปี 2555 โดยจะจัดงานระหว่างวันที่ 29-30 ธ.ค. จะทอด 30 ธ.ค. 2555 จีงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน โดยติดต่อที่วิทยาลัยได้โดยตรง หรือที่ ดร.สมานชัย สุวรรณอำไพ อีเมลติดต่อ kubuffalo03@gmail.com นะครับ ใครไปได้ให้ช่วยไปหน่อยนะครับ
        ผมติดธุระสำคัญและมีกำหนดการไว้ก่อนนี้แล้ว ไไปไม่ได้ ก็คงได้แค่ฝากเงินทำบุญไปช่วย ยังไม่ได้ใบฎีกาเลย เห็นว่าส่งผิดที่ ผมแจ้งที่อยู่แล้วชัดเจนนะครับ แจ้งกันเข้ามาด้วย

Sunday, November 13, 2011

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน ของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ที่อาจารย์เราสร้างคุณูปการไว้ให้สังคมสืบไป

ชื่อพิพิธภัณฑ์  :  พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ดูแลโดยครอบครัวทายาทของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด
ผู้ที่รับผิดชอบหลัก  :  นายสันติภาพ คำสะอาด
ที่ตั้ง  :  พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 18 บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อ . เมือง จ . มหาสารคาม ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 8 กิโลเมตร ถนนแจ้งสนิท เส้นทางมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด

งานมุทิตาจิต อ.ลักษมี อรรถโกวิทย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม


งานมุทิตาจิต อ.ลักษมี อรรถโกวิทย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 2-3 กันยายน 2554